Pamięć o Zofii Urbanowskiej

O Zofii Urbanowskiej (1849-1939), Honorowej Obywatelce Konina (tytuł nadany uchwałą Rady Miejskiej 23 stycznia 1930 r.), pisarce i publicystce, w 84. rocznicę śmierci pamiętali wielbiciele jej twórczości i przedstawiciele instytucji Jej imienia. Z gminy Rzgów przybyła delegacja na czele z wójtem Grzegorzem Matuszakiem i przewodniczącym Rady Gminy Romanem Jakubowiczem oraz prezes OSP Kowalewek Marek Pieniecki z kolegami. To właśnie w Kowalewku, miejscowości urodzenia przyszłej pisarki, mieści się od 2004 r. Dom Kultury im. Zofii Urbanowskiej z Izbą Pamięci.

Licznie stawili się mieszkańcy Konina, a wśród nich radni Krystyna Leśniewska i Tomasz Andrzej Nowak, Zenona Sroczyńska-kierowniczka Wydziału Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Koninie, pani Aleksandra Jurgielewicz z Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie, delegacja Szkoły Podstawowej nr 1 im. Zofii Urbanowskiej w Koninie z dyrektor Renatą Chojnacką, przedstawiciele Klubu Gazety Polskiej w Koninie, turyści PTTK z prezesem Andrzejem Łąckim, członkowie Towarzystwa Przyjaciół Konina z prezesem Piotrem Rybczyńskim i dziennikarze. Spotkanie prowadził Andrzej Łącki z Urzędu Miejskiego w Koninie. Uroczyście złożono kwiaty i zapalono znicze przy grobie rodzinnym pisarki. Wszyscy nawzajem złożyli życzenia noworoczne. Tradycyjnie pamiętano o Janinie Perathoner, piszącej pod nazwiskiem Janina Weneda. Nowością było zaproszenie do siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej na herbatę i niespodziankę, co uczyniła pani A. Jurgielewicz. Uroczystości towarzyszyła wyjątkowo ciepła aura + 15°C.

Jakąż to niespodziankę przygotował dyrektor Damian Kruczkowski wspominającym Zofię Urbanowską? W siedzibie MBP przy Dworcowej 13 przy nastrojowej herbatce czekała wystawa z drzewem genealogicznym rodziny Honorowej Obywatelki Konina po kądzieli. Otóż babcia Zofii, Apolonia, wyszła za Jakuba Modelskiego z Kurowa. Tenże Jakub wśród licznego rodzeństwa miał brata Tomasza, również urodzonego w Kurowie. Dyr. D. Kruczkowski nawiązał kontakt
z potomkami i na wystawie mogliśmy obejrzeć portrety Erazma z żoną, Stefana i Antoniego Modelskich. Prócz tego z archiwum Sióstr Opatrzności Bożej w Grodzisku Mazowieckim uzyskał nieznane w Koninie zdjęcia z pogrzebu Zofii Urbanowskiej 4 stycznia 1939 r., dworku i sióstr oraz odpis aktu sprzedaży dworku w 1935 r. Siostrom. Oryginał tego dokumentu znajduje się w Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie. Wystawa stała się przyczynkiem do wspominania okoliczności zgonu i pogrzebu Zofii Urbanowskiej na podstawie przedwojennej prasy, której kopie przyniósł Michał Gruszczyński. Zaś finansowe perypetie rodziny, spisane przez notariuszy, streścił Piotr Rybczyński, prezes Towarzystwa Przyjaciół Konina i kierownik konińskiego oddziału APP. Skromna herbatka rozrosła się do ponad dwugodzinnego wieczoru wspomnień i opowieści, przeplatanych epizodami z "Księżniczki” i "Cudzoziemca".

O Zofii Urbanowskiej pamiętali turyści z Oddziału PTTK w Koninie. Oprócz prezesa Oddziału PTTK w Koninie A. Łąckiego przybył prezes Klubu Turystycznego PTTK w Koninie Marek Chlebicki. Oddział PTTK będzie świętował w 2023 r. 70 lat istnienia. Zaś pierwszym ogniwem krajoznawstwa w Koninie był Oddział Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w 1913 roku. Wśród założycieli Oddziału PTKraj była właśnie Zofia Urbanowska, a także prezes Roman Ostrzycki (obecnie patron szpitala), Paweł Michel (drukarz i wydawca) i wielu innych zacnych mieszkańców miasta. Podczas składania kwiatów na grobie pisarki nie mogło zabraknąć wielbicieli "Róży bez kolców". Śladami tej powieści ekipa z naszego Oddziału wędrowała w 2009 r. z nieodżałowanej pamięci pracownikiem Tatrzańskiego Parku Narodowego Wojciechem Wilczkiem (zmarł 2.12.2021 r. w wieku 60 lat).

Wróć