KONINIANA '2023

W 2023 roku ukazały się 24 wydania dodatku konińskich regionalistów KONINIANA.

Zachęcamy do lektury w Przeglądzie Konińskim, w zakładce KONINIANA i w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie.

Moc życzeń świątecznych i noworocznych mieszkańcom, sympatykom i wielbicielom Konina życzy Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Konina

Czytelnikom i autorom KONINIANÓW świątecznych wrażeń podczas lektury KONINIANÓW. Czekamy na Wasze teksty i uwagi w nowym roku.
Redakcja KONINIANÓW

Wróć