Kontakt

Towarzystwo Przyjaciół Konina

Zofii Urbanowskiej 1, 62-500 Konin

e-mail: tpkkonin@gmail.com

www.facebook.com/tpk.konin

Prezes - Piotr Rybczyński

Wiceprezes - Tomasz Andrzej Nowak

Sekretarz- Maria Zelek 63 242 85 62

Skarbnik - Wanda Gruszczyńska - tel. 691085573

członek Zarządu - Henryk Janasek

 

Komisja Rewizyjna TPK

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Maria Barbara Trocha

Członek Józef Mazurkiewicz

Członek Krzysztof Pachciarz

Wspólne posiedzenie zarządu i komisji rewizyjnej TPK 26.07.2022 r.