Towarzystwo Przyjaciół Konina

Jesteśmy jedną z najstarszych organizacji pozarządowych w mieście. Towarzystwo Przyjaciół Konina oficjalnie działa od 1978 roku. Główne działania statutowe, to kultywowanie i odkrywanie historii miasta i ludzi z nim związanych, w ten sposób ratując spuściznę dawnych pokoleń dla tych, którzy przyjdą po Nas. Obecnie organizacja liczy kilkudziesięciu członków. Towarzystwo Przyjaciół Konina zrzesza mieszkańców, pasjonatów, sympatyków, społeczników, regionalistów, archiwistów
i historyków.