Misja, regulain

Konin, Konin i jeszcze raz Konin, co wg statutu wygląda następująco:
- krzewienie wiedzy o Koninie i jego mieszkańcach,
- kultywowanie tradycji regionalnych,
- ochrona zabytków,
- ochrona środowiska przyrodniczego i kulturowego,
- promocja Konina w regionie, kraju i za granicą,
- przyczynianie się do rozwoju gospodarki i kultury Konina,
- krzewienie postaw patriotyzmu lokalnego u mieszkańców miasta.

Regulamin stowarzyszenia zwykłego